Hækplanter

Gode råd om plantning

Der findes mange forskellige hække:
Lave/Høje hække, Klippede/Uklippede hække, Løvfældende/Stedsegrønne hække.

Plantning

Der plantes med en afstand af 4 - 5 planter pr. løbende meter.
Jorden fra et nyt hul bruges til at fylde omkring den sidst plantede hækplante.

Klipning

Klippede hække f.eks. Liguster, klippes 2 gange årligt, juni og september. Bøg og Avnbøg må kun klippes i siderne. Toppen klippes ikke før, den har nået den ønskede højde.

Stedsegrønne hække f.eks. Thuja eller Taks, klippes en gang årligt i august måned.
Uklippede hække kan udtyndes lige efter blomstring eller om vinteren/ i det tidlige forår.
Bøg og Avnbøg må kun klippes i siderne. Toppen klippes ikke før, den har nået den ønskede højde.

Gødning

Hækplanter gives en grundgødning i foråret med kunstgødning, som suppleres sommeren igennem. Som alternativ kan vælges at bruge en organisk gødning ved vækst start, som holder sommeren igennem. Det er vigtigt, at der kun gødes, når planternes blade er tørre.

Plantevejledning

Plant i velbearbejdet jord.

Under arbejdet holdes planterne dækket til med plastik (i en sort plastiksæk) eller graves i jorden
gerne i skygge. Strækker arbejdet sig over flere dage bør planterne vandes eller bruses over.

Vær to personer om arbejdet, den ene med spaden, den anden med et bundt planter. Husk udspænding af snor, så hækken bliver lige.

Plantehullet udgraves i en størrelse så hele rodnettet kan være i plantehullet, uden at rødderne er opadbøjede. (rodnettet kan evt. reduceres lidt). Tilfyldningsjorden skal være smuldrende og planten rystes så jorden fordeler sig om rodnettet. Derefter trædes jorden omhyggeligt til,uden at komprimere for hårdt.

Hvis der tilføres en spand vand og dette ikke synker i løbet af nogle minutter, er det for hårdt. (til piberygere): jorden skal have samme hårdhed, som når man stopper sin pibe, d.v.s. der skal være luft)

Vanding udføres som overbrusning og i rigelige mængder. Sjatvanding gør større skade end gavn. Der kan med fordel vandes i forbindelse med eller efter regnvejr.
Forår: Ved fremkomst af det første grønne blad om foråret er det, især for bøg vigtigt, at planterne ikke kommer til at mangle vand i de følgende 7 (syv) uger!

Tilførsel af gødning foretages først til foråret med nitrofoska, 12-5-14. Der udstrøs i marts 30-40 gram pr. løbende meter hæk, jævnt fordelt i hele hækkens bredde. .Dette gentages i maj, juli og september dog med 10-20 gram nitrofoska pr. løbende meter.

Renholdelse: Ukrudt fjernes regelmæssigt fra hækken, i en bredde af 30 cm. på begge sider. Det er især vigtigt, at græs og rodukrudt (skvalderkål, tidsel, kvikgræs m.m.) ikke får fodfæste.

Yderlige spørgsmål besvares gerne af gartneren i planteskolen.

 

KUNDEKLUB

Du får særlige tilbud til kundeklubspris og nyhedsbreve på mail. Her giver vi tips og gode råd til dig og din have samtidig med, at vi fortæller om nyheder indenfor alt det grønne.

Tilmeld